Bestuur ledenActie`sNieuwsLinksFoto`s

 

ONTSTAAN

In het midden van de jaren tachtig werd door de gemeente Geldrop het plan gepresenteerd van de aan te leggen Johan Peijnenburgweg.

Een van de grootste negatieve aspecten van dit plan was het afsluiten van de verbinding van en naar het centrum via de Molenstraat.

Zowel voor de winkeliers van de “Sluisstraat en omgeving” en de bewoners van Braakhuizen zuid was dit onacceptabel.

Hierna is op initiatief van enkele winkeliers een actie opgestart tegen dit onzalige plan. Dat heeft ertoe geleid dat de afsluiting van en naar het centrum uit de plannen is geschrapt.

Na deze succesvolle actie begrepen deze winkeliers dat eendracht macht maakt en dit resulteerde in een winkelierbelangenvereniging.

In 1989 heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de officiële oprichting, met statuten, van

WINKELIERSVERENIGING SLUISSTRAAT EN OMGEVING.

 

DOELSTELLING

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de in de Sluisstraat en haar directe omgeving gevestigde ondernemingen

 

MIDDELEN

De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

-  het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende overheid- en particuliere instanties.   

-  het voeren van propaganda, onder andere door gecoördineerde reclamecampagnes;

-  het bevorderen van  contact, beraad en samenwerking tussen de leden onderling.

 

VASTE ACTIVITEITEN

-       maandelijks gezamenlijk adverteren in het weekblad Middenstandsbelangen onder de

kop ONDERNEMERSVERENIGING SLUISSTRAAT EN OMGEVING;

-       lid van de Federatie Ondernemers Geldrop (FOG);

een vereniging die enkele jaren geleden is opgericht op initiatief van o.a. onze winkeliersvereniging en die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van de in Geldrop gevestigde ondernemingen in het midden en kleinbedrijf; Om met de tijd mee te gaan is de naam gewijzigd in ONDERNEMERSVERENIGING SLUISSTRAAT EN OMGEVING

-    het onderhouden van de door haar geplaatste promotieborden langs de Peijnenburgweg.   

 

Heeft u vragen opmerkingen over de webpage mail naar: info@sluisstraat.nl